Amaç

 

20.ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ

Temel anatomi bilgisinin hekimlerimizin daha başarılı tanı ve cerrahi işlemler gerçekleştirebilmeleri için vazgeçilmez olduğuna, aynı şekilde anatomistler için de klinikte önemli olan anatomik noktaların vurgulanmasının tıbbın güncel sorunlarına yönelik yeni araştırma konuları ve çözümlerin üretilmesinde büyük katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Bu nedenle anatomistleri ve branşlarında uzman klinisyenleri bir araya getirerek konuyla ilgili çalışmalara yön verecek bir platform oluşturmak, söz konusu çalışmaların geleceğine yönelik bir perspektif sunmak ve bir yol haritasının oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 20. Ulusal Anatomi Kongresi düzenlenmektedir. Kongre kapsamında yedi farklı branşta gerçekleştirilecek olan kurslarla, genç anatomist ve klinisyenlere yeni yetiler kazandırılması ve eğitimlerine geniş bir perspektif sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca ulusal kongre katılımının yanı sıra farklı ülkelerden değerli akademisyenlerin de katılımıyla, bilimsel etkileşimin daha ileri seviyelere taşınması ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak hedef olarak belirlenmiştir.