Bildiriler

 

 

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLANMASI VE YAZIM KURALLARI

Bildiri özetleri 30 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar çevrimiçi sistem üzerinden gönderilmelidir. Özetler Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyelerine gönderilerek, kapalı hakem değerlendirme sürecinden geçirilecektir. Lütfen bildiri özetini yazmadan dikkatlice okuyunuz.

 

  1. Özetler Türkçe ve İngilizce olarak yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır.
  2. Bildiri özetleri Times New Roman yazı karakterinde, Microsoft Word 97 ve daha üst bir versiyonda, 11 punto büyüklüğünde, sözcük arası tek veya 1,5 aralık ve paragraflar arası 1 satır boşluk bırakacak şekilde yazılmalıdır.
  3. Bildiri özetleri için Nomina Anatomica’daki kısaltmalar kullanılmalıdır. Özel ve/veya farklı kısaltmaların ilk kullanımlarında sözcüğün sonunda parantez içerisinde belirtilmelidir.
  4. Yazışma ve bilgilendirmelerde sorumlu yazar tarafından verilen e-mail adresi kullanılacaktır.
  5. Bildiri özetleri ONLINE sistem üzerinden yüklenmeli ve sistemde yer alan bilgiler aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.

 

Başlık
Başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlıkta standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşiklerin kısaltılmış adları kullanılmamalıdır.

 

Yazar isimleri ve kurumları – Örnek:

Şengül G1, Liang H2, Paxinos G2

1Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir,Turkey; 2Neuroscience Research Australia, Sydney, Australia

 

Sunu biçimi

Yapılacak sunumun sözlü veya poster sunumu olduğu mutlaka belirtilmelidir. Ancak sunumun sözlü veya poster olmasına hakemler karar verecektir.

Özet Metni
Özet metni (anahtar sözcükler hariç) toplam 250 kelimeyi geçmemelidir. Standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşikler için kısaltma kullanılacaksa bileşiğin tam adı yazıldıktan sonra kısaltılmış adı parantez içinde belirtilmelidir.

Özet aşağıda belirtilen bölümleri içermeli, tablo ve şekil içermemelidir.

Amaç (Objectives): Çalışmanın neden yapıldığı açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
Gereç ve Yöntem (Methods): Kullanılan yöntem ve/veya modeller amacı gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. Çalışmaya alınan denek türü ve sayısı mutlaka belirtilmelidir.
Bulgular (Results): Önemli bulgular istatistik sonuçlarıyla birlikte belirtilmelidir.
Sonuç (Conclusion): Çalışmanın bulgularına göre varılan sonuçlar belirtilmelidir.
Varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar destek kodu ile birlikte sonuç bölümünün sonunda belirtilebilir. Destek metni 250 kelimelik özet metni sınırına dahildir.

Anahtar sözcükler (Keywords): En az 3, çok 5 adet anahtar sözcük belirlenmelidir.

 

  1. Bildiri son gönderme tarihinden sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri 

 

Tek ya da ortak yazarlı olabilecek bildiriler için 10 dakika sunum, 2 dakika tartışma süresi ayrılacaktır.

Kongrede sözlü bildiri sunacak olan katılımcılara gerekli teknik donanım sağlanacaktır.

Kongrede sözlü ve/veya poster sunum yapacak olan katılımcıların sunumlarının değerlendirilebilmesi için kongre kayıt ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir.
Posterler 70x100 ebatlarında hazırlanmalıdır.

* Kongremize yapılan online bildiri başvuruları öncelikle 2 hakem tarafından bağımsız olarak bilimsellik, özgünlük, yaratıcılık, geliştiricilik, yazım kuralları, açıklık gibi parametrelerle değerlendirilerek, her bir madde için 1-5 arasında puanlanacaktır. Ortalama 2 puanın altında alan bildiriler kabul edilmeyecektir. Kabul edilen bildiriler özet kitapçığında basılacaktır.