Etkinlik Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Sabahattin Aydın
İstanbul Medipol Üniversitesi
Rektörü

 

Prof. Dr. Naci Karacaoğlan
İstanbul Medipol Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Abdulkadir Ömer
İstanbul Medipol Üniversitesi
Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. İ. Sina Uçkan
İstanbul Medipol Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. B. Ufuk Şakul
İstanbul Medipol Üniversitesi
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Alper Atasever
İstanbul Medipol Üniversitesi
Ulusulararası Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Neslihan Yüzbaşıoğlu
İstanbul Medipol Üniversitesi
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Uzm. Dr. Mehmet Ali Güner
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Gülhane Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi