Kapsam

20.ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ

27-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 20. Ulusal Anatomi Kongresi kapsamında aşağıdaki başlıklar bulunacaktır.

  • 2 yurtdışı, 1 yurtiçi orijinli toplam 3 ana konuşmacı,
  • Kongrenin her günü için 4 farklı klinik branşta gerçekleştirilecek olan paneller,
  • Kongrenin her günü yapılacak olan sözlü ve poster bildiri sunumları
  • Kongrenin her günü yapılacak olan sözlü bildiri sunumlarından önce, bildiri oturumlarının kapsamına atıfta bulunan, klinisyenler tarafından yapılacak giriş konuşmaları

 

20. Ulusal Anatomi Kongresi, uluslararası katılımcıları olan ulusal akademik bir kongre olarak tasarlanmıştır. Türkiye'den pek çok anatomist ve klinisyenin katılımı hedeflenmekte ve beklenmektedir. Kongrede sunulacak olan çalışmaların, anatominin geleceğine katkı sağlayacak yenilikçi araştırma alanlarında, dinamik anatomi olarak adlandırılabilecek klinik branşlarla entegre kanıta dayalı anatomi ve güncel anatomi ile entegre olan klinik branşlarda araştırma ve tartışma imkanı sağlayacağı düşünülmektedir.
Hedef katılımcılar; Anatomi öğretim elemanları, anatomi lisansüstü öğrencileri ve anatomi ile dolaylı ya da doğrudan çalışmalar yürütmeyi arzu eden alanında uzman klinisyenlerdir. Genç araştırmacıların kongreye katılımlarını artırmak amacıyla lisansüstü öğrencilere, araştırma görevlilerine ve öğretim görevlilerine ve uzman hekimlere ücretsiz konaklama ve katılım imkanı İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından sunulacaktır.

Kongre dili Türkçe’dir. Yabancı konuşmacılar için simultane çeviri yapılacaktır. Gönderilen tüm bildiriler, bildiri ile ilişkili branşlarda görev yapan konusunda uzman hakemler tarafından değerlendirilecek olup kabul edilen bildiriler, bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır. Kabul edilen bildiri özetleri, kongre internet sayfasından duyurulacaktır.

Kongre katılımcılarının, bilimsel toplantıların ardından doğası, zengin tarihi ve kültürel yapısıyla Türkiye’nin gözbebeği olan İstanbul’da güzel vakit geçirebileceği zengin bir sosyal programla ağırlanması planlanmaktadır.