Kongre Başkanları

⦁ Prof. Dr. B. Ufuk Şakul

⦁ Prof. Dr. Esat Adıgüzel